Fotovoltaik (PhotoVoltaic) sistem nedir?

Ne Değildir?

gallery/photovoltaic_power_system
gallery/thermalcollector

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

NE DEĞİLDİR?

Öncelikle "NE DEĞİLDİR" sorusuna cevap vermek gerekirse, toplumda sıkça karıştırılan, diğer güneş enerjisi sitemlerinden olan bir "GÜNISI"  veya "Su Isıtma Sistemi" değildir.

 

Güneşin gücünden farklı bir şekilde yararlanılan "solar termal sistemler" olarak da bilinen su ısıtma sistemlerinde, konut ve tesisler için ısı enerjisi elde edilir.

 

Fotovoltaik sistemlerle sıkça karıştırılmalarına sebep, bu sistemlerde güneş enerjisinin bir kısmını absorbe edip bunu da içindeki sıvıya ileten "düzlemsel güneş kollektörü" yapılarına sahip olmalarıdır.

Fotovoltaik sistemler, ışık enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren, bu işlem sırasında da çevreye karbon salımı yapmayan temiz ve çevreci sistemlerdir.

Bu sistemlerin hammaddeleri silisyum, galyum-arsenür, kadmiyum-tellürür, bakır-iridyum-diselenür gibi yarıiletken malzemelerdir. Bu malzemeler ile yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücreleri meydana getirilir. Çok sayıda güneş hücresinin birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilmesiyle de, güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik (PV) panel oluşturulur.

  1. Sistemin kendisine gelen ışığı doğru akıma çeviren parçası fotovoltaik (PV) panellerdir.

  2. Inverter (evirici), fotovoltaik panellerden çıkan doğru akımı (DC), alternatif akıma (AC) çevirerek tüketicinin kullanımına uygun hale getiren ve sistemin beyni olan parçadır.

  3. Çift yönlü sayaç, üretim noktasıyla şebeke arasında elektrik enerjisi akışını çift yönlü olarak kaydeden alettir. Çift yönlü sayaç sayesinde, sadece şebekeden çekilerek tüketilen elektrik enerjisi yerine, üretim fazlası olarak şebekeye verilen elektrik enerjisinin de kaydı tutularak mahsuplaşma sağlanır.

gallery/solarsystem