Yeni bir teknoloji mi?

 

Ülkemizde büyük ölçekli fotovoltaik kurulumların yeni başlamış olmasına rağmen, fotovoltaik sistemlerin tarihi 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

1839: 19 yaşında Fransız bir fizikçi olan Alexandre Edmond Becquerel ışık-elektrik dönüşümünü gözlemlemiştir.

1883: Amerikalı mucit Charles Fritts, selenyum levhadan yapılmış ilk solar hücreyi tanıtmıştır.

1954: Bell labaratuvarlarında ilk defa yüksek güçlü silikon fotovoltaik hücre tanıtılmıştır.

1955: Silikon PV teknolojilerdeki ilk ticari lisans Western Electric tarafından satılmıştır. Enerji maliyeti W başına tam 1500 $ idi!

1960: Hoffman Electronics %14 verimli PV hücreyi üretmiştir.

1960’larda uzay teknolojilerindeki gelişmeler, fotovoltaik alanda da kendini göstermiştir. 1970 ve 80’lerde süregelen gelişmeler ışığında fotovoltaikteki verim artışı ve düşen maliyetler ile ticari ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır.

1990’larda Avrupa ülkelerinin, özellikle de Almanya’nın öncülüğünde başlatılan “Yüzbin Solar Çatı” gibi programlar ile birlikte son tüketicilerin, elektrik üreticisine dönüşmeleri sağlanmış ve toplumda bir bilinç oluşturulmuştur. Günümüze kadar gelen süreç içinde fotovoltaik sistemler, elektrik üretimindeki payını her geçen gün arttırmakta ve temiz bir gelecek oluşturma çabalarında baş aktör olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/eskiler
gallery/skysolarsaydampm