gallery/enhısparta

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Harita üzerinde enerji nakil hatları yerleşimi

gallery/sunpath2
gallery/gölge

Güneş güzergah incelemesi

Gölgelemeye göre yerleşim

Tesis kurulacak alandaki gün doğumu ve batımının sadece yerinde gözlenmesi yanıltıcı olabilir. Bunun için sahada yapılacak keşif öncesi verilerin bilgisayardan teyit edilmesi önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda çevrede gölge yaratabilecek engeller için de güneş güzergahının belirlenmesi yararlı olacaktır.

Projelendirme safhasına geçmeden önce yapılan fizibilite çalışmalarında, yatırımcıyı objektif olarak bilgilendirmek esastır. Yatırımlarda tesis kurulacak alan en önemli kısıt olduğu için, bu alana göre yapılacak değerlendirmeler yatırımı doğrudan etkileyecektir. Doğru yapılacak bir gölge analiziyle modüllerin optimum yerleşimi ve sayısı ortaya çıkarılır. Yapılan bu objektif fizibilite çalışmaları sayesinde yatırımcılar, ticari kaygılarla modül sayısının arttırılarak yapıldığı verimsiz tesisler hakkında önceden uyarılmış olur.

Resmi/özel kurumlar güvenlik gerekçeleri nedeni ile enerjiyle ilgili tesislerin bilgilerini detaylı olarak paylaşmazlar. Bu sebeple enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yerlerinin belirlenmesi, zaman ve emek gerektiren bir takım çalışmaların yapılmasını zorunlu kılar.

Harita üzerinde enerji nakil hatlarının direkleri tek tek belirlenerek hatlar görselleştirilir. Araziye çıkmadan önce bu hatlara yakın bölgeler inceleme altına alınarak zaman kaybının önüne geçilmiş olur.

Bir projenin ilk aşamalarını oluşturan fizibilite çalışmaları, öncelikle yatırımın uygulanabilirliğinin ve verimliliğinin analizini yapar. Projede karşılaşılabilecek handikapların önceden belirlenmesi ve bunlara uygun tedbirlerin alınması, hatta verimli değilse projeden vazgeçilmesi bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkar.

Saha keşfi olmadan, uzaktan sadece bilgisayar destekli analizlerle yorumlanarak başlatılan projelerde gözden kaçan çok detay olacaktır. Bunlar da hem projenin uzamasına sebep olup, hem de maliyetlerin artması sonucunu ortaya çıkaracaktır.

gallery/arazi fizibilite

Bilgisayar destekli analizler de, sahada görme ihtimali olmayan veya elde etmek için çok zaman gerektiren verilerin toplanmasında projeciye kolaylık sağladığı gibi pek çok görsel kaynak da sunar.