Neden fotovoltaik sistemler?

gallery/solar-historyküçük
  • Bina mimarisi ve çevreyle uyumu
  • CO2 artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmaması, çevre dostu olması
  • Ucuz enerji edinimi
  • Minimum bakım giderleri
  • Sessizliği
  • Uzun ömürlü olması
  • Tükenmeyen kaynağının olması
  • Statik olması (sistemi yıpratacak hareketli bir parçasının olmaması)
  • Sistemin modüler olup her yere kolayca monte edilebilmesi

gibi kıstaslar, fotovoltaik (PV) sistemleri diğer yenilenebilir enerji sistemleri önünde avantajlı duruma getirmektedir.